De dag van de Privacy

‘De jaarlijkse Europese Dag van de Privacy (Dataprotectiedag) is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor ondertekening. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.’

– issuekalender.nl

Communicatiemensen.nu is AVG-proof!

Wij maken gebruik van cookies! Door het gebruik van cookies zorgen wij ervoor dat iedereen veilig onze website kan bezoeken.