De Communicatiemens volgens Hester Macrander

Wie en wat is nou eigenlijk de communicatiemens? Om dit te onderzoeken leggen wij deze vraag de komende tijd voor aan verschillende kopstukken binnen en buiten het werkveld. Deze keer is het de beurt aan Hester Macrander. Ze is opgeleid als theaterdocent en -regisseur, stond jarenlang als cabaretier op de planken en is nu werkzaam als trainer, coach en mediator, gespecialiseerd in Verbindende Communicatie.

Levenskunst

Het gedrag en de drijfveren van mensen hebben altijd Hesters interesse gehad. ‘Dat is feitelijk ook het onderzoek van een theatermaker’, zegt ze. Op aanraden van een vriendin volgde ze een training Geweldloze Communicatie. ‘Binnen tien minuten dacht ik: hier wil ik alles van weten.’ Na vele onewomanshows was een carrièreswitch een feit en dompelde Hester zich volledig onder in Verbindende Communicatie.

‘Het is een heldere en diepgravende methode en filosofie; het is feitelijk levenskunst. Meer grip krijgen op wat ons drijft, je eigen handelen kunnen sturen, beter kunnen omgaan met wat jij als lastig ervaart. De combinatie van bewustzijn op drijfveren en concrete tools om daarmee beter om te gaan, maakte dat ik dacht: ‘Ja, dit is het.’

Behoeften en drijfveren

De communicatiemens zou volgens Hester aan meer bewustzijn kunnen winnen door zich verdiepen in de behoeften, drijfveren, ofwel de waarden van mensen. ‘Als communicatieprofessional is het van belang om te weten wat jouw klanten drijft. Onderzoek de behoefte van je doelgroep en haak daarop in. Diezelfde blik moet er ook intern zijn. Wat hebben je werknemers nodig om hun werk met plezier en effectief te doen?’

Is voor dat laatstgenoemde te weinig aandacht, dan leidt dat vaak tot ellende en gedoe binnen een organisatie, weet Hester uit ervaring. Als mediator wordt ze regelmatig ingehuurd door bedrijven om te bemiddelen bij interne conflicten. ‘Er gaat bij bedrijven ontzettend veel energie verloren aan gekonkel, geroddel en ontevredenheid, omdat er niet goed wordt geluisterd en niet helder wordt gecommuniceerd. Het ontbreekt vaak aan gelijkwaardige afstemming. Daardoor ontstaat er bijvoorbeeld strijd tussen de werknemers en de directie. Dat leidt weer tot wantrouwen en geklaag bij de koffieautomaat.’

Open en duidelijke communicatie

Hester erkent dat dit iets van alle tijden is, maar benadrukt tegelijkertijd dat je met een ‘wijs’ beleid een goed werkklimaat kunt neerzetten. De Verbindende Communicatie biedt heldere handvatten, zoals: ‘Ieder negatief oordeel is een signaal van een onvervulde behoefte.’ Dat is een uitspraak van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg, de grondlegger ervan. ‘Ook gevoelens zijn signalen van wat eronder ligt. Zo kun je veel gedoe vertalen naar een positief niveau, want een behoefte is altijd een positieve energie. Zorg daarom voor duidelijke, eerlijke en open interne communicatie. Heb oog voor wat jouw mensen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren, zonder dat je dat afdoet als gezeur of gedoe.’

De kennis en kunde om in te spelen op de dynamieken die zich op de werkvloer afspelen: daar is voor de communicatieprofessionals nog veel wijsheid te winnen, stelt Hester. ‘Rebellie binnen een bedrijf ontstaat vaak doordat mensen onvoldoende ruimte en invloed krijgen. Leidinggevenden hebben daarin een belangrijke taak, maar ook de communicatieprofessionals kunnen daarin een slag maken. Daardoor kunnen ze uiteindelijk meer invloed hebben op het werkplezier en de -effectiviteit van het personeel.’

Kort samengevat: volgens Hester Macrander is de communicatiemens iemand die zichzelf kent, openstaat voor de behoeften van anderen, goed luistert, en open, eerlijk en duidelijk communiceert.