Kabinet Rutte 3

Bordesscène en portefeuilleverdeling Rutte III

Eindelijk was het zover: de bordesscène en de portefeuilleverdeling van Rutte’s nieuwe kabinet.

Bordesscène

Na lange onderhandelingen die uiteindelijk 225 dagen in beslag hebben genomen, heeft Rutte zijn ministers bekend gemaakt. En dat betekent dat het tijd is voor de traditionele bordesscène. Maar wat bedoelen we daar mee? In Nederland wordt in het algemeen verwezen naar de gebeurtenis waarbij het nieuwe kabinet zich na de benoeming en beëdiging door koning Willem-Alexander, samen met het hoofd van de regering zich presenteert aan de pers. Leuk feitje: hoewel deze gebeurtenis bordesscène wordt genoemd, vindt deze eigenlijk plaats op de trap die naar het bordes voert. En dat gebeurde deze keer ook. Op 26 oktober, maar deze keer aan de achterkant van paleis Noordeinde (zie foto).

Kabinet Rutte 3

Het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet Rutte III op het bordes van Paleis Noordeinde. Op de foto staan (Links achter) Arie Slob (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Eric Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat), Ank Bijleveld (minister van Defensie), Ingrid Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Wopke Hoekstra (minister van Financiën), Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Milieu), Wouter Koolmees (minister Sociale Zaken), Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming) en Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg).
Links voor vind je Halbe Zijlstra (minister van Buitenlandse Zaken), vicepremier Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), premier Mark Rutte (minister van Algemene Zaken), koning Willem-Alexander, vicepremier Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), vicepremier Carola Schouten (minister van Landbouw, Voedselveiligheid en Regio) en Ferdinand Grapperhaus (minister van Justitie).

Portefeuilleverdeling kabinet Rutte 3

En daarmee is het ook tijd voor de portefeuilleverdeling van kabinet Rutte 3. Die heeft hij dezelfde dag bekendgemaakt. Wat zijn precieze taken van de nieuwe ministers en staatssecretarissen? Klik op onderstaande link om een overzicht te zien van wie welke taken op zich neemt.