De Nederlandse Veteranendag

geplaatst in: Nieuws | 0

Dit weekend is het de Nederlandse Veteranendag. Het is een feestdag voor hen die zich ingezet hebben in dienst van het land. Kortom, een eerbetoon aan Nederlandse Veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Het is sinds 24 mei 2006 een aangewezen als een Nationaal Evenement en ook dit weekend staan we daar bij stil.

Veteranen dag
In 1996 werd door het toenmalige lid van de Tweede Kamer Theo van den Doel (VVD) een motie ingediend die de regering opriep om de mogelijkheid te onderzoeken voor een Nationale Veteranendag. Pas in 2003 werd door het toenmalige kabinet de Commissie Nederlandse Veteranendag ingesteld om te adviseren hoe de gewenste maatschappelijke erkenning van veteranen kon worden ingevuld en vergroot. De commissie concludeerde dat het in het leven roepen van een Nederlandse veteranendag goed zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke erkenning van Nederlandse veteranen, jong en oud. Op zo’n dag kan de samenleving erkenning en waardering tot uitdrukking brengen voor het werk en de prestaties van de veteranen. De Nederlandse regering heeft het advies van de Commissie Nederlandse Veteranendag overgenomen en liet zorg dragen voor een goede en gepaste invulling van de Nederlandse Veteranendag. Hiertoe is het Comité Nederlandse Veteranendag ingesteld.

Het Nederlands kabinet heeft 29 juni voorgesteld als datum waarop veteranendag zou moeten worden gevierd. Op deze dag werd in 1911 oorlogsveteraan Prins Bernhard geboren. Eerder werden Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Prinsjesdag als mogelijkheden genoemd. Naast deze speciale nationale ceremoniedag vinden er gedurende het jaar ook andere ceremonies plaats. (wikipedia)

Draag ook de witte anjer
Met de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag bedankt heel Nederland zijn 110.000 militaire veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Deze feestelijke dag wordt dit jaar voor de 15e maal georganiseerd.

Inmiddels zijn de vertrouwde ingrediënten van de dag wel bekend. Zoals de opening in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof met aansluitend het defilé voor Z.M. de Koning, natuurlijk voorafgegaan door een fly-past.

De hele dag is het Malieveld ‘open’ om elkaar te ontmoeten, voor eten en drinken, muziek, informatie, kinderactiviteiten en gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een concert van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en zangeres Shirma Rouse.

Bron: www.veteranendag.nl